Potřebuji opravu

Než nám přístroj doručíte nebo zašlete Váš dotaz, pročtěte si prosím níže uvedené nejběžnější příklady problémů a jejich řešení. Můžete si tak ušetřit čas, peníze a zbytečné komplikace.

Obecně vždy doporučujeme:

  • pročtení návodu k obsluze, kde naleznete řešení nejběžnějších problémů
  • provést reset přístroje do „Továrního nastavení“
  • upgrade firmwaru, nejnovější verze firmwaru naleznete na www.panasonic.net

 

Fotoaparát nebo videokamera nezaostřuje.
Zkontrolujte zda-li jste od místa, na které chcete zaostřit dostatečně vzdáleni. Každý objektiv má minimální ohniskovou vzdálenost, na kterou je schopen zaostřit. Místo, na které chcete zaostřit musí být dobře osvětlené a mít povrchovou strukturu. Za zhoršených světelných podmínek nebo na místa bez struktury např. jednobarevné zdi, modré oblohy apod. autofokus nezaostří. Při správném zaostření se musí rozsvítit zelené kolečko, které indikuje správné zaostření, pokud bliká není zaostřeno a zkuste zamířit jiným směrem nebo na jiné místo. Doporučujeme vypnout fci. ostření na více zón a nastavit pouze ostření na střed snímku, tak jste schopni určit co chcete mít na snímku ostré Vy a ne přístroj.

Fotografie jsou rozmazané, neostré.
Pokud při pořizování snímku svítilo zelené kolečko indikující správné zaostření a snímky jsou přesto rozostřené, může to být způsobeno dlouhým časem závěrky a jedná se o tzv. pohybovou neostrost. Zkraťte čas závěrky nebo použijte blesk.

Snímky jsou zrnité s vysokým šumem.
Snižte hodnotu ISO.

Pořízené fotografie jsou přesvětlené nebo naopak příliš tmavé.
Toto může být způsobeno nastavením fotoaparátu. Doporučujeme přepnout přístroj do automatického režimu „P“ a zkontrolovat zda-li není posunuta korekce expozice (Ev). Dále doporučujeme provést „Tovární nastavení“ (Menu – Nastavení), které uvede přístroj do základního nastavení.

Fotografie nevykazují stejnou ostrost po celé ploše snímku.
Žádný objektiv nevykazuje stejnou kresbu na okrajích snímku jako uprostřed. Jedná se o běžnou vlastnost všech objektivů. Touto vlastností většinou více trpí objektivy s velkým rozsahem ohniskových vzdáleností (Superzoomy, Ultrazoomy apod.). Naopak objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností obecně vykazují lepší obrazové vlastnosti (ostrost, barevná aberace atd.).

Na fotografiích se některé objekty, např. lidské postavy, vyskytují několikanásobně nebo se překrývají.
Je třeba vypnout funkce jako HDR, noční snímek s omezením šumu apod.

Při focení s bleskem vznikají tmavé stíny.
Nejedná se o závadu. U některých přístrojů vysunutý objektiv částečně zastiňuje světlo blesku a toto místo snímku je tmavé. Stejný problém může vzniknout např. při focení postav, které osvětlí blesk, ale za nimi např. na stěně vznikne tmavý stín.

Na snímcích při focení s bleskem jsou viditelná bílé kolečka vypadající jako „světlé bubliny“.
Jedná se o odraz světla blesku od prachových částic ve vzduchu.

Nefunguje blesk.
Zkontrolujte nastavení přístroje. Mnoho funkcí vyřazuje činnost blesku (tichý režim, sériové snímání, nastavení předsádky apod.). Doporučujeme provést reset do „Továrního nastavení“.

Na fotografiích mám černé stíny/fleky/body různé velikosti a počtu.
S největší pravděpodobností se jedná o nečistoty na snímacím prvku. Snímací prvek a objektiv bude třeba vyčistit. Pokud se jedná o přístroj v záruční době, záruka se na toto nevztahuje, viz. bod 5 záručních podmínek http://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/cz/cs/CS-Page/download/Zarucni%20podminky.pdf nicméně pokud taková situace nastane je první čištění provedeno jako nezáruční neplacená oprava, tzn. zdarma. V případě mimozáručních oprav naleznete více v „Ceníku oprav“.

V objektivu jsou vidět drobné prachové částice.
Pokud jsou tyto částice na vnitřní straně přední čočky, nemají žádný vliv na kvalitu snímaného obrazu. U objektivů s proměnou ohniskovou vzdáleností se jedná o běžný jev. Tyto objektivy díky pohybujícím se tubusům pracují jako píst, tzn. vzduch je nasáván dovnitř resp. vytlačován ven. Během této činnosti se mohou do objektivu dostat i drobná prachová zrnka.
Vždy noste přístroje/objektivy v ochranném obalu a vyvarujte se jejich používání v prašném prostředí. Také omezení zbytečného „zoomování“ výrazně ovlivňuje průnik prachu do objektivu. 

Při pohybu s fotoaparátem, videokamerou nebo objektivem jsou slyšet zvuky jako cvakání.
Jedná se o běžný jev. Ve vypnutém stavu nejsou čočky stabilizátoru obrazu a případně ostření drženy el. mag. polem a pohybují se volně. Toto by mělo ustat po zapnutí přístroje resp. připojení objektivu k tělu fotoaparátu.

Při provozu jsou slyšet z fotoaparátu nebo videokamery zvuky.
Nejedná se o závadu, ale o slyšitelnou činnost motorků ostření, OIS, BIS apod. Tyto zvuky vydává přístroj i když je v relativním klidu, protože tyto systémy pracují nepřetržitě.

V záznamu zvuku jsou slyšet hluky např. z objektivu přístroje.
Jedná se o běžný jev. Tyto hluky jsou zvláště slyšitelné při záznamu v tichém prostředí, kdy automatika záznamu zvýší úroveň na maximum. Tento jev vykazují všechny přístroje, u kterých jsou mikrofony umístěny v jednom těle zároveň s mechanickými částmi. Řešením je použití externího mikrofonu.

Pořízené snímky se ztrácejí z paměťové karty, jsou černé nebo části chybí.
Tyto problémy jsou způsobeny vadnou paměťovou kartou resp. kartou, která nebyla naformátována v přístroji. SD kartu je nutno naformátovat v přístroji, ve kterém ji používáte! Nikoliv v PC či jiném zařízení!

Některé fotografie nelze přehrát (zobrazit) ve fotoaparátu, v počítači jdou přehrát všechny.
Fotografie, které nejdou přehrát byly pravděpodobně editovány/změněny v zařízení mimo fotoaparát. Takto editované snímky nelze již přehrát ve fotoaparátu.

Záznam videokamery se po pár sekundách sám zastaví nebo se záznam vůbec nespustí a přístroj nereaguje.
Tyto problémy jsou způsobeny vadnou paměťovou kartou resp. kartou, která nebyla naformátována v přístroji. SD kartu je nutno naformátovat v přístroji, ve kterém ji používáte! Nikoliv v PC či jinde!

Videokamera se otevřením displeje nezapne.
V případě, že byl přístroj vypnut tlačítkem Power, je nutné jej také zapnout tlačítkem Power, samotné otevření displeje nestačí. Pokud byla videokamera vypnuta zavřením displeje, tak se po otevření také sama zapne bez nutnosti mačkat tlačítko Power..

Přístroj hlásí chybu paměťové karty.
Vyzkoušejte jinou paměťovou kartu a před použitím ji naformátujte v daném přístroji.

Přístroj se nenabíjí z USB.
Přesvědčte se, zda-li Váš přístroj tuto funkci vůbec umožňuje. Zkontrolujte zda-li používáte originální USB kabel a nabíječku dodanou výrobcem. Zkontrolujte jestli máte USB kabel zapojený ve správném konektoru v přístroji. Některé typy USB konektorů jdou  hrubou silou zasunout i do konektorů pro HDMI. Tímto dojde k destrukci konektoru HDMI a obvodů přístroje.

Nejde hledáček nebo displej.
Mnoho přístrojů je vybaveno fcí. automatického přepínání mezi hledáčkem a displejem. Přesvědčte se, že senzor není zakrytý. Zkuste přepnout mezi hledáčkem a displejem manuálně.

Software dodaný k mé videokameře nebo fotoaparátu nejde nainstalovat:
Doporučujeme a případně stáhnout nejnovější verzi, která je dostupná na adrese www.panasonic.net
Pro systémy Windows je třeba instalaci vždy spustit jako „Správce“ a v případě starších softwarů také v režimu kompatibility např. Win XP, Win7 apod. Pokud problémy přetrvávají doporučujeme se obrátit na odbornou prodejnu IT. 

Obraz přes HDMI nepravidelně nejde nebo má výpadky, zrnění, pruhy apod.
Mnoho problémů v přenosu HDMI signálu jsou způsobeny nekompatibilitou TV, kabelu a připojeného přístroje. Doporučujeme vyzkoušet jiný HDMI kabel, použít jiný HDMI vstup v TV, případně vyzkoušet s jiným TV. Častým problémem je rušení HDMI přenosu blízko umístěným WiFi routerem např. u TV nebo připojeného přístroje (Bluray přehrávač, domácí kino apod.) 

Nejde připojit přes Bluetooth.
K danému zařízení lze v jeden okamžik připojit pouze jedno zařízení. Vzdálenost obou zařízení by neměla přesáhnout 10m. Před použitím je třeba obě zařízení spárovat. Toto se obvykle dělá delším podržením tlačítka Bluetooth nebo v Menu přístroje. Spárování a rozeznání zařízení může trvat i 1min. Pokud se zařízení stále nedaří spárovat, vyzkoušejte provést restart obou zařízení. V zarušeném prostředí např. WiFi signálem nebo jinými zdroji el. mag. záření nemusí Bluetooth přenos fungovat vůbec. Vyzkoušejte případně v jiné místnosti nebo s jiným přístrojem. 

Bezdrátová sluchátka nehrají, nedají se naladit nebo se rozlaďují.
Analogová bezdrátová sluchátka jsou vybaveny potenciometrem, kterým lze upravit naladění sluchátek. Občasná nutnost doladění není závadou. Pokud je přenos rušen, většinou to bývá způsobeno rušením vyzařovaným z TV (plazma, LCD) nebo jiného zdroje el. mag. pole. Nejedná se o závadu. 

Rádio nelze naladit.
Kvalita příjmu je dána příjmovými podmínkami v dané lokalitě. Tyto bývají ovlivněny zejména budovami, ve kterých signál přijímáme. Obzvláště nevhodné jsou plechové budovy (nákupní centra), betonové budovy apod. Vždy doporučujeme použití vnější antény umístěné třeba na střeše budovy. Dodávané náhražkové antény (drátek) jsou pouze nouzovým řešením. 

Příjem rádia „vypadává“, zvuk se přerušuje.
Takto se chovají novější typy rádií Panasonic při poklesu stavu baterií, nejedná se o závadu. 

Nejde naladit DAB.
Zkontrolujte zda-li jste v dosahu signálu DAB a zda-li je Váš přístroj vybaven pro příjem v daném pásmu (L-pásmo, III-pásmo).
Aktuální informace naleznete zde: http://www.digitalradiodab.cz/mapy-pokryti.html

Přístroj nenačítá/nepřehrává disky.
Zkontrolujte zda-li se jedná fyzicky o disk, který Vaše zařízení umí přečíst. Např. v přehrávačích DVD nelze přehrávat disky Bluray. Dále je třeba zkontrolovat stav disku, znečištění, podření atd. Pokud se jedná o neoriginální disk je třeba zkontrolovat zda-li je takový disk (DVD-R,-RW,+R,+RW,-RAM) přístrojem podporován. Dále je třeba prověřit jestli obsah disku umí Vaše zařízení přehrát. Toto platí zvláště pro neoriginální disky. Soubory s příponou např. MKV nebo AVI jsou tzv. kontejnery a mohou obsahovat data s různým kódováním, normami, kodeky, které Vaše zařízení nemusí umět zpracovat. Doporučujeme použít např. program Media Info, který Vám prozradí více o obsahu souboru. V každém případě vždy vyzkoušejte jiný originální disk. 

Přehrávaný obsah se zastavuje, mrzne apod.
V případě přehrávání z disku to může být způsobeno znečištěním/poškrábáním disku. V případě přehrávání z internetu nebo USB „flashky“ rychlostí připojení či rychlostí „flashky“. Nejčastější příčinou, ale bývá přehrávaný formát. To, že Váš přístroj podporuje přehrávání souborů s určitými příponami (např MKV, AVI atd.) neznamená, že je musí také umět všechny přehrát. Jedná se o tzv. kontejnery, které mohou obsahovat data s různým kódováním, normami, kodeky, které Vaše zařízení nemusí umět zpracovat. Doporučujeme použít např. program Media Info, který Vám prozradí více o obsahu souboru.

Zařízení nepr. „zamrzá“, nereaguje apod.
Tyto problémy mohou mít širokou škálu příčin. Toto může být způsobeno přehrávaným obsahem, použitým diskem, USB „flashkou“, ale i připojeným TV přes HDMI. Vždy doporučujeme upgrade firmwaru. Je třeba mít na paměti, že většina současných přístrojů jako Bluray přehrávače, systémy domácího kina, HiFi mikrosystémy, soundbary apod. obsahují operační systém a stejně jako v případě PC, telefonu, tabletu může občas dojít k „zamrznutí přístroje“, které si vyžádá restart. Toto se může dít zvláště při přehrávání obsahu z internetu např. YouTube nebo souborů z lokální sítě. 

HiFi systém, soundbar nejde zapnout.
Doporučujeme přístroj odpojit na 30s od elektrické sítě a jeho opětovné zapojení. Po zapojení do sítě prosím počkejte cca. 20s. Tyto zařízení jsou vybaveny operačním systémem a po zapojení do sítě chvíli „bootují“. Tento problém může nastat např. po výpadku proudu nebo poklesu napětí v elektrorozvodné síti nebo pokud jsou zařízena připojena k počítačové síti.

Přístroj se sám od sebe zapíná nebo vypíná.
Zkontrolujte zda-li nemáte zapnutý „Demo režim“ a zda-li máte nastaven čas. Mnohé audiosystémy bez nastaveného času se samovolně zapínají do Demo režimu. Dále je třeba zvážil zda-li se jedná o přístroj, který umožňuje dálkové zapnutí jiným přístrojem např. soundbar z TV nebo HiFi systém přes připojenou síť. Mimo jiné je také třeba zkontrolovat dálkové ovládání jestli nedochází k aktivaci přístroje jiným dálkovým ovladačem se stejným kódem. Doporučujeme odstranit všechny dálkové ovladače z dosahu přístroje a vyzkoušet. 

Holící strojek, epilátor, zastřihovač špatně holí, stříhá apod.
Výkon a kvalita holení je odvislá od ostrosti břitů, stavu planžety, depilační hlavy atd. Jedná se o spotřební materiál, na který se nevztahuje záruka. V případě reklamací těchto poruch jsou přístroje pouze testovány na svou mechanickou funkci, nikoliv na kvalitu oholení, depilovaní apod. Náhradní planžety, břity, hlavy můžete objednat v sekci „Potřebuji náhradní díl/ND“.

Holící strojek, epilátor, zastřihovač má slabou výdrž.
Ne vždy jsou tyto problém způsobeny vadnými akumulátory. Výdrž je z velké části ovlivněna způsobem holení, opotřebením planžety, břitů, zastřihávací hlavy (opotřebené břity a planžeta zvyšují odpor a tření) a fyziologií každého člověka. Stejně tak důležité je udržovat zařízení čisté, tak jak je popsáno v návodu k obsluze a také namazané dodaným olejem, pokud tak výrobce doporučuje.

Pekárna chleba špatně peče, nemíchá apod.
Různé programy pečení mají vložené technologické přestávky kdy těsto kyne, odpočívá apod. Nejedná se o závadu. Pro dobré výsledky pečení je nutné dodržovat technologický postup přípravy uvedený na obalu směsi. Pokud pekárna míchá těsto a hřeje je špatný výsledek vždy způsoben přípravou směsi. V případě reklamací těchto „poruch“ jsou přístroje testovány pouze na správné provedení přednastavených programů (míchání, ohřev, pauzy, dávkování posypky).

Bohužel ani jedno z výše navrhovaných řešení můj problém nevyřešilo.

Chci se zeptat na opravu Chci objednat svoz záruční/předprodejní opravy Chci objednat svoz pozáruční opravy